Slotdiscuitn.gif (284722 bytes)

 


INSPRAAK SLOTDISCUSSIE OVER ONTWIKKELING BINNENGASTHUISTERREIN


Betrokkenen Overleg Sloop- en Bouw Amsterdam

Aan het forum inzake ontwikkeling Binnengasthuisterrein.

15 juni 2000

Zeer geacht Forum!

Dit kan geen slotdebat zijn. Ook geen afsluitende discussie avond. Het verslag van de inspreek avond (30 mei jl) is immers nog niet beschikbaar.Wij hebben tot op vandaag tevergeefs geprobeerd dit in handen te krijgen.

De discussie zal worden gestructureerd aan de hand van een aantal thema’s die zijn geformuleerd op basis van de reacties die er tot op heden gegeven zijn tijdens het inspraak traject.

 

Wie heeft bepaald welke thema’s zijn geformuleerd? Vanuit welke rechtmatige hoedanigheid, gegeven de algemene toegankelijkheid van de inspraak? Hoe weten wij wat de reacties precies waren als er geen verslag is?

Wij hebben juist het verslag van de inspraak (30 mei jl) afgewacht om te bezien of wij daar nog veel aan toe zouden willen voegen.

In ieder geval vinden wij dat

Precies uitgelegd moet worden op welke manier bij de eind beslissing(en) de verschillende belangen (c.q. inspraken) tegen elkaar afgewogen worden. Dit moet schriftelijk gebeuren. Zodat de juistheid van de procedure indien gewenst objectief kan worden getoetst. Als er gegronde kritiek op de gevolgde procedure is moet deze op eenvoudige wijze nader kunnen worden bezien en aangepast.

Van belang zijn voor ons onder meer de volgende vragen:

Hoe worden de meest betrokkenen gecompenseerd?

Hoe wordt de mate van betrokkenheid bij de afwegingsvragen van gewichten voorzien?

Is er ook onderscheid in inspraak gewicht bij de afwegingsvragen? Hoe dan?

Hoeveel ouderen wonen er in de omgeving van het bouwgeweld? Hoe worden zei vertegenwoordigd? Hoe wordt hun mening gepolst? Hoe is dit allemaal uitgezocht?

Is u eigenlijk bekend wat de specifieke problemen zijn van ouderen onder bouwgeweld?

Wat is in dit verband de betekenis van het inspraak gewicht?

Op welke wijze kan aan de Amsterdamse kiezers (waarvan meer dan 80% huurder is!) de verzekering worden gegeven dat huurders zich geen zorgen hoeven te maken over hun elementaire levensomstandigheden (o.a. hun woning) op grond van bouwplannen? In hoeverre kan hierbij verwezen worden naar de bewoners van het binnengasthuis complex?

Wij vinden dat de compensaties voor de meest betrokkenen (ondernemers maar ook direct betrokken particulieren) moeten worden bepaald tegen de achtergrond van de totale opbrengst van het project inclusief fringe benefits zoals vrijkomende subsidies et cetera. Wat is de totale opbrengst?

Het mag in een democratie nooit zo zijn dat een groot aantal mensen moet lijden zodat een klein aantal mensen grote winsten kan maken.

Dit is een vrij beperkte bijdrage van ons aan deze avond. Voor een gedegen reactie willen wij immers gaarne eerst het verslag van 30 mei jl. bestuderen. Deze reactie laat ook onverlet hetgeen wij eerder over dit onderwerp inspraken. Tevens geld voor ons al hetgeen werd ingesproken bij inspraken in Raadscommissies van de Gemeenteraad van Amsterdam en de Stadsdeel Raad Oud West. Deze inspraken zijn te lezen op onze Homepage welke is gemarkeerd www1.tip.nl/~t153789

Hoogachtend,

Betrokkenen Overleg Sloop- en Bouw Amsterdam

TERUG NAAR INSPRAKEN

TERUG NAAR HOMEPAGE