GELIEVE DIT EERST TE LEZEN

INTRODUCTIE VAN HET GLOBAL MIND (WERELD GEEST) WEBSITE.
Versie 21 maart 2003 16:00 CET © J.  P. Krol                                                                           
BELEIDSVERKLARING

Note: Het is vertaald voor algemene information en moet niet als accuraat of compleet worden beschouwd. Vertaling gemaakt door de Webmaster.

De Wereld Geest website begon als homepage die (hoofdzakelijk
toespraken in het Nederlands bevat, aan diverse gemeenten).

Deze homepage werd oorspronkelijk gecreeerd in een poging om
burgerervaring op het gebied van de ongecontroleerde ontwikkeling van
het onroerende goederenproject door gemeenten en grote bedrijven ten
koste van de lokale bevolking te delen.

Dit is natuurlijk een standaardprocedure in derde wereld of bezette
landen.

Het is eenvoudig het recht van sterkste, de manier van aard, evolutie als
u wilt.

Maar wanneer de expansie uit de hand loopt zal er uiteindelijk niemand van profiteren. Volledige staten worden vernietigd wanneer de opposerende krachten tot stand komen. …ťn voorbeeld was de vernietiging van Nazi Duitsland.

De auteur werd geconfronteerd met een vergelijkbare situatie in zijn
kinderjaren die uiteindelijk resulteerde in het doorbrengen van bijna 4 jaar
in concentratiekampen dat slechter en slechter werden.

Dit bracht zijn interesse in vroege opsporing van kwaadaardig mechanisme
teweeg dat tot een replicatie van vergelijkbare voorwaarden kan leiden
als niet constant gecontroleerd door de krachten van democratie.

Toen de auteur direct geconfronteerd werd met de wreedheid waarmee  sommige projectontwikkelaars in samenwerking met gemeenten, grote secties
van de steden met inbegrip van gebouwen waarin de mensen leven te kunnen vernietigen, slechts eigenlijk bedoeld om de bouwcontracten te verkrijgen die
grote winsten geven aan een zeer kleine groep, hij geloofde dat dit een
duidelijk geval is dat een studie vereist die op preventie van kwaadaardige replicatie wordt gericht.

De betrokkenheid in politiek die dit spoedig vereiste maakte het aan
hem duidelijk dat de democratie in feite een zeer breekbaar systeem is en
dat constante defensie op globale schaal vereist was.

Zijnde een wetenschapper gespecialiseerd in menselijke geest en
hersenen met een diepgaande interesse in computers, kunstmatige
intelligentie en Internet werd de wereld geest website ontwikkeld in
de hoop in dit proces globaal te kunnen bijdragen en zelfs voorbij dat.

Bij te dragen tot het creŽren van een bewustzijn, evenwel slechts op
minder belangrijke nivo.

De huidige Wereld Geest openingspagina geeft een idee hoe dit
project, deze ideeŽn, zich tot nu toe heeft ontwikkeld.

De nadruk is op vragen als over de ontwikkeling van autonoom kunstmatig
bewustzijn op Internet.

Hoe dit misschien kan worden beÔnvloed om aan onze soorten ten goede te komen, en, jaren van nu, misschien zelfs schepselen van elders . . .

Voor een project als dit is het vaak onvermijdelijk om eerder diep in
kwesties van wat ingewikkeldheid, zoals globalisering, culturele verspreiding, geest en hersenen, diverse modellen van werkelijkheid, de betekenis van woorden en concepten, de stabiele staat als ook universele mechanismen van orde, quantumfysica etcetera.

Dit hebben wij om met BOOKMARKEN van diverse niveaus van ingewikkeldheid geprobeerd pogen te doen.

Deze inleiding zal worden voortgezet en worden gewijzigd aangezien
onze website zich verder ontwikkelt.

Voor optimaal begrip van het doel van deze website leest u het hoofd artikel eerst.

Gelieve het volgen van de hyperlinks in het hoofdartikel zoals zij verschijnen.

Als u een hyperlink op de frontpage activeert voor het hoofd artikel te hebben gelezen kunt u waarschijnlijk niet hun onderliggende coherentie begrijpen.

Op zijn best vergelijkt dat dan als het lezen van willekeurige pagina's in een zeer groot boek.

De reden waarom zo vele hyperlinks op de FrontPage staan is dat u dan naar de tekst kunt teruggaan als u in de website leest en verloren raakt. U kunt dan naar de FrontPage terug en opnieuw van daar beginnen  . . .

MEEST RELEVANTE HYPERLINKS :
HOOFD ARTIKEL
OVER DE VELE TALEN EN VERTALINGEN DIE OP DEZE WEBSITE GEBRUIKT ZIJN
DE WERELD GEEST IN VELE TALEN
BELEIDSVERKLARING
Terug naar FrontPage www.globalmind.info

Auteursrecht © Stichting the unicorn foundation .

Note:  It is provided for general information only and should not be regarded as complete nor accurate. Translation made by the webmaster James Sanyour.