Krantenartikelen inzake vrijlating van de huurprijs.

Newspaper articles expressing concern about liberalising the social housing market.
Rents will explode and an est. of 650.000 apartments must be vacated and the families in it have to move to other affordable area's.

Liberalisering woningmarkt 2006 ;
Huurprijzen worden vrijgegeven, waardoor de bewoners geconfronteerd worden met plotseling een enorme stijging in hun huurprijs.
Zij zullen zo snel mogelijk MOETEN verhuizen naar een andere (betaalbare) woning.
75% van het woningbezit in de grote steden bestaan uit huurwoningen.
Geschat wordt dat er zo'n 650.000 woningen ontruimt MOETEN worden.

Volkskrant 23 Nov 04 1st article:

Who cannot pay the rent anymore, has to bite a stick.

 

 

Stadsblad 6 Okt 04 2nd article :

Rents in Amsterdam increases 41% when moving to an other location.

NRC Handelsblad  4 Dec 04 3rd article :

Show's a graph to illustrate house ownership in some European cities as a percentage of all households.

In cities such as Amsterdam, Rotterdam, Berlin, Hamburg, Munchen, Bratislava, Stockholm, Krakow, Warschau and Paris between 75% and 85% of the appartments are rental housing.

 

 

 

 

 

 

BACK

POLITICAL CLIPBOARD

HOME