VERSLAG VAN INSPRAAK BIJ DE VERGADERING VAN DE STADSDEELRAAD OUD-WEST AMSTERDAM 4 JULI 2000 OMSTREEKS 19:30.

verslag04jul.GIF (32411 bytes)

TERUG NAAR OVERZICHT PAGINA INSPRAKEN

INSPRAAK BIJ DE VERGADERING VAN DE STADSDEELRAAD OUD WEST VAN DE STAD AMSTERDAM OP 04 JULI 2000 OMSTREEKS 19:30. (inspr. j.p. krol / BO Amsterdam )

***********************************************************************************************

DAMES EN HEREN,

NA MIJN INSPRAAK BIJ DE CVA VAN GISTEREN ... KREEG IK VAN EEN RAADSLID EEN KRANTEN ARTIKEL ... OVER LAWAAI HINDER .

DIT IN VERBAND MET HET KAMER DEBAT ... EN DE PLENAIRE BEHANDELING ... VAN DE
SCHIPHOL GELUIDS PROBLEMATIEK ... OP 30 MEI JONGSTLEDEN .

IN MIJN JONGE JAREN ... BEN IK VERKEERSVLIEGER GEWEEST . WIST U DAT VLIEGERS NOOIT LAST HEBBEN ... VAN VLIEGTUIG LAWAAI ? WIJ HOREN DE MOTOREN ALLEEN ...ALS ER IETS HAPERT .

NU WEET IK WAAROM .

 

DE REGISTRATIE VAN DE GELUIDSPRIKKEL ... VOLTREKT ZICH ...

IN DE MENSELIJKE HERSENEN ...

MAAR DE BELEVING HIERVAN ...

VOLTREKT ZICH IN DE MENSELIJKE GEEST.

 

HET ZIJN NIET DE VERSCHIJNSELEN ... DIE ONS BEWEGEN ... MAAR HET IS DE BELEVING VAN DE VERSCHIJNSELEN ... DIE ONZE WERKELIJKHEID BEPAALT .

VANDAAR DAT BOUWGEWELD ... STADSVERNIEUWERS WAARSCHIJNLIJK ALS MUZIEK IN DE OREN KLINKT...

IN DIT VERBAND ZOCHT IK OP INTERNET ... ONDER ORI╦NTATIE REFLEX .   DIT IS EEN MEETBARE HERSENGOLF IN DIT VERBAND ...

HIEROVER VOND IK NIET DIRECT WAT ... MAAR WEL VOND IK METEEN :

DEN UYL LEZING 1997

FELIX ROTTENBERG 15 DECEMBER 1997

BOVENAAN:

ALLEEN GESPROKEN WOORD TELT

VANDAAR DAT IK BESLOOT ... MIJN VOORGENOMEN INSPRAAK ... WAAR IK GISTEREN GEEN TIJD VOOR KON KRIJGEN ... NU TOCH MAAR HELEMAAL BIJ U IN TE SPREKEN .

((volgt 1e voorgenomen inspraak cva 03 07 2000. De woorden tussen deze dubbele haakjes zijn niet ingesproken )).

GRAAG MAG IK MIJ VERONTSCHULDIGEN ... VOOR DE MISSCHIEN STEEDS VERDER GAANDE BEMOEIENIS ... MET HET BESTUUR ... MAAR DE DEMOCRATIE IS GEEN STATISCH SYSTEEM.

DE DEMOCRATIE IS VOORTDUREND IN ONTWIKKELING ...VOORAL ALS ER BELANGRIJKE VERANDERINGEN ZIJN ... IN DE WERELD OM ONS HEEN .

ONZE WERELD MAAKT NU RAZENDSNELLE ONTWIKKELINGEN DOOR ... ZOALS NOOIT TEVOREN.

LATER ZAL MEN BIJ DE MENS WAARSCHIJNLIJK NOG MAAR TWEE HOOFDTIJDPERKEN KENNEN : HET COMPUTER TIJDPERK EN HET VOOR COMPUTER TIJDPERK ...

HET IS VANZELFSPREKEND ... DAT OOK DE DEMOCRATIE ... HIERDOOR OP EEN HELE INGEWIKKELDE MANIER ... OP DE PROEF GESTELD WORDT.

VOORAL OMDAT WIJ ONS NU IN EEN ... OVERGANGSFASE ...BEVINDEN.... EEN FASE WAARIN VEEL BESTUURDERS EN MANAGERS NOG NIET HEEL ERG VEEL VERSTAND HEBBEN VAN COMPUTERS... EN NOG VEEL MINDER MENSEN ...VAN HET TOTAAL EFFECT VAN COMPUTERS OP ONZE SAMENLEVING ...

OVER TWINTIG JAAR ... ZAL VRIJWEL IEDEREEN MET ... COMPUTERS ZIJN OPGEGROEID...

DAN ZULLEN ONZE INZICHTEN OP DE TOTAAL EFFECTEN ... MISSCHIEN WAT ZIJN VERGROOT...

EEN VAN DE GEVOLGEN VAN DE COMPUTER IS DE ... GLOBALISERING ... ZOALS WIJ DIE NU KENNEN . EEN VAN DE ... GEVOLGEN DAARVAN ... IS DAT DE ... GRONDPRIJZEN ... ONDER ANDERE IN AMSTERDAM ... OMHOOG ZIJN GESCHOTEN.

EEN GEVOLG D A A R V A N IS DAT VERREWEG HET GROOTSTE AANTAL ... AMSTERDAMSE KIEZERS ... DE HUURDERS ... MAAR OOK VEEL BEDRIJVEN ...GROND IN BESLAG NEMEN WAAR VEEL EN VEEL MEER MEE VERDIENT ZOU KUNNEN WORDEN DAN MET HUN BESCHERMDE HUREN .

MAAR VAN VERREWEG HET GROOTSTE AANTAL ... AMSTERDAMSE KIEZERS ... STAAT DE ... INKOMENS ONTWIKKELING ... IN GEEN ENKELE ... MAAR DAN OOK IN GEEN ENKELE ... VERHOUDING ... TOT DE GESTEGEN GROND PRIJZEN.

DEZE GROTE GROEP ZOU DUS ... HEEL ERG VERARMEN ... ALS HUN HUREN OP DE NIEUWE GRONDPRIJZEN MOESTEN WORDEN AANGEPAST.

DIT IS VOOR ONZE GEKOZEN BESTUURDERS ... EN DUS VOOR ...DE DEMOCRATIE ... NATUURLIJK EEN INGEWIKKELD PROBLEEM. DAAR MOEST ... EN MOET ... EEN

INGEWIKKELDE ... GOED KLINKENDE ... APARTE TAAL VOOR ONTWIKKELD WORDEN ...

WAARVAN DE WOORDEN ... EIGENLIJK OP VELE ... EN VAAK TOTAAL VERSCHILLENDE MANIEREN ... INZETBAAR ZIJN .

DAAR MOETEN DAN WEER ... HELE NETWERKEN VAN REGELGEVING ... MEE WORDEN UITGEDOKTERD... PRACHTIG KLINKENDE REGELGEVING ...EN ALLERLEI INDRUKWEKKENDE VOORAL ONAFHANKELIJKE ORGANEN ...

( IK LACH DUS NU NIET )

MET ALS RESULTAAT UITEINDELIJK TOCH ...ONDER ANDEREN ...EEN VEEL...HOGER RENDEMENT VAN DE GROND PRIJZEN...

WANT DAT IS DE POEDEL KERN...HET BINNEN WIEL ...WAAR UITEINDELIJK TOCH ALLES OM DRAAIT...

DIT ALLES LEID ER WEL TOE DAT ... IN IEDER GEVAL EEN AANTAL BURGERS WEL GEDWONGEN IS ... VEEL DIEPER TE GAAN GRAVEN ... IN DE ACHTERGRONDEN VAN

DE GEBEURTENISSEN OM HEN HEEN .

BURGERS DIE ANDERS MISSCHIEN RUSTIG ... IN HUN STUDEERKAMERTJES WAREN GEBLEVEN ... OF IN HUN GASTHUIS... OF OP DE TENNIS BAANTJES... OF BIJ DE KINDERTJES... OF BIJ HUN KAT...

ZIJ GAAN DIT VOORAL DOEN ALS HUN LEEFOMSTANDIGHEDEN IN GEVAAR KOMEN ...

WANT DAT IS DE WERKELIJKHEID ... EN DAAR KAN EEN MOOI NIEUW TAALGEBRUIK

VAAK WEINIG AAN VERANDEREN.

MAAR WIJ MOETEN EEN DING NIET VERGETEN ... BESTUURDERS EN BURGERS MOETEN ALS HET KAN ... VOORLOPIG NIET ECHT TEGEN ELKAAR VECHTEN .

DAN HEB JE BURGER OORLOG...ZOVER ZIJN WE NOG NIET...

IN EEN DEMOCRATIE MOETEN ZIJ SAMEN VECHTEN VOOR HET BEHOUD VAN DIE DEMOCRATIE...

EEN DEMOCRATIE KAN ... VOORLOPIG ... NOG NIET WERKEN ZONDER EEN

BESTUURLIJKE TRUKENDOOS...

DE BURGERS MOETEN GEWOON LEREN DAAR DOORHEEN TE PRIKKEN .

EN DAT GAAN WE DADELIJK DOEN .

ONDER ANDERE ... VOOR HET SpvE VAN DE HELMERSSTRAAT.

TOT STRAKS....

EN DAT IS NU

WIJ ZIJN UITDRUKKELIJK VAN MENING ... DAT U HET SpvE HELMERSSTRAAT 5-7 ...

ONMOGELIJK ...MET DE VEREISTE ZORGVULDIGHEID ... IN DEZE VERGADERING VAN DE STADSDEELRAAD VAN 4 JULI 2000 KUNT BEHANDELEN .

WIJ NOEMEN SLECHTS ENKELE REDENEN :

U HEBT HET VERSLAG VAN DE BETREFFENDE CVA VERGADERING ... ALTHANS HET VASTGESTELDE VERSLAG ... NOG NIET KUNNEN ONTVANGEN.

 

DE TERMIJNEN VOOR VERZENDING VAN DE UITNODIGINGEN AAN DE BELANGHEBBENDEN ZIJN NIET GEHAALD.

DIT BETREFT MET NAME OOK HETGEEN VOOR DE INSPRAAK IS VEREIST

EN DE VOORBEREIDING DAAROP.

 

DANK U WEL

TERUG NAAR OVERZICHT PAGINA INSPRAKEN