SPEECH BIJ DE VERGADERING VAN DE STADSDEELRAAD OUD WEST VAN DE STAD AMSTERDAM OP 29 JANUARI 2002 OMSTREEKS 19:30.

inspr. J. P. Krol / BO Amsterdam


DANK U WEL VOORZITTER

 

ZOALS MISCHIEN NOG BEKEND IS HEEFT HET BO ZICH

BINNEN HET KADER VAN

HET AMSTERDAMSE SLOOP- EN BOUW BELEID

OOK VELE MALEN NADRUKKELIJK UITGESPROKEN

TEGEN DE DOOR HET STADSDEEL

GEPROPAGEERDE SLOOP

VAN HET JAN SWAMMERDAM INSTITUUT

MAAR OOK OVER HET DOOR ONS IN EEN

DEMOCRATIE OVERIGENS ONVERMIJDELIJK

GEACHTE GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE LIST- EN

VERDICHTSEL STRATEGIE╦N.

 

WIJ MOGEN IN DIT VERBAND ONDER ANDERE

VERWIJZEN NAAR ONZE INSPRAKEN BIJ DE

STADSDEELRAAD VAN 27 JUNI 2000,

DE CvA B&W VAN 13 SEPTEMBER 2000,

DE STADSDEELRAAD VAN 19 DECEMBER 2000,

DE HOORZITTING CVA B&W VAN 9 JANUARI 2001,

 

DE CVA B&W 16 JANUARI 2001,

EN ZO VOORT EN ZO VOORT,

 

NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG VAN 18

DECEMBER 2001 EN WEL DE

EERSTE INSPRAAK, NAMENS HET COMIT╔ VOOR

BEHOUD JAN SWAMMERDAM INSTITUUT

EN DE REACTIES VAN EEN AANTAL RAADSLEDEN

HIEROP MOGEN WIJ THANS HET VOLGENDE MELDEN.

 

WIJ HEBBEN OVER HET

JAN SWAMMERDAM INSTITUUT

GEEN CONTACT MET ANDERE PERSONEN

OF GROEPEN BEHALVE TIJDENS ONZE INSPRAKEN

HIER EN OP HET STADHUIS EN DAN ALLEEN

TIJDENS DE INSPRAKEN ZELF.

 

WIJ ZIJN DAN OOK NIET OP DE HOOGTE VAN ZAKEN

ZOALS WAARSCHIJNLIJK BINNEN DIT KADER

GEUITE BESCHULDIGINGEN RICHTING

PORTEFEUILLE HOUDER WEEVERS,

WELKE WIJ OVERIGENS HOOG ACHTEN.

 

EVENMIN ZIJN WIJ ERVAN OP DE HOOGTE

OF DEZE BESCHULDIGINGEN ZIJN HERROEPEN

HETZIJ VIA EEN PERSBERICHT OF ANDERSZINS.

ALGEMEEN GESPROKEN ZIJN WIJ NOG ZEER

TERUGHOUDEND MET HET DOEN

VAN RECHTSTREEKSE BESCHULDIGINGEN EN HET

UITGEVEN VAN PERSBERICHTEN.

 

OOK ANDERE PUBLIEKE COMMUNICATIES WORDEN

DOOR ONS VOORALSNOG ZEER BEPERKT,

BEHALVE VIA INTERNET.

 

NIETTEMIN ZIJN WIJ VAN MENING DAT

INDIEN DE BESCHULDIGINGEN

OVER HET WAARHEIDSGEHALTE VAN DE ZAKEN

ZOALS NEERGELEGD IN

EERDER GENOEMDE INSPRAAK, JUIST ZIJN,

 

DAT DAN DE GEHELE BERICHTGEVING VANUIT

DE ZELFDE BELANGENSFEER ALS

IN DE INSPRAAK GENOEMD,

ONBETROUWBAAR

EN DUS ONBRUIKBAAR IS GEWORDEN.

 

HET GAAT DAN IMMERS OM GEBRUIK VAN

FEITELIJKE ONWAARHEDEN

EN DAT IS IETS HEEL ANDERS

ALS HET GEBRUIK VAN HALVE WAARHEDEN

ZOALS DAT SOMS ONVERMIJDELIJK IS

BIJ HET GEBRUIK VAN

HET BESTUURLIJK LIST- EN VERDICHTSEL RECHT.

 

VOORZITTER IK MAG NOG KORT INGAAN OP HET

VOLGENDE PUNT VAN ALGEMEEN BELANG.

 

#

 

VOORAL WANNEER GROTE BELANGEN

OP HET SPEL STAAN IS EEN

 

STRIKTE CONTROLE VAN DE BETROKKEN PARTIJEN

ABSOLUUT NOODZAKELIJK .

 

ANDERS ZOU MEN BIJNA KUNNEN SPREKEN VAN

UITLOKKING VAN MISBRUIK EN FRAUDE.

 

BESTUURDERS EN DEGENEN

WAARMEE ZIJ MOETEN ONDERHANDELEN

HEBBEN ER RECHT OP

STRIKT TE WORDEN GECONTROLEERD.

 

DE STRIKTE UITOEFENING VAN DEZE CONTROLE IS

EEN PLICHT.

 

IN FEITE BETREFT HET HIER EEN BURGER PLICHT

MAAR ZEKER EEN PLICHT

VAN DE DAARVOOR BESTEMDE ORGANEN WELKE DE

BURGERS VERTEGENWOORDIGEN.

 

EEN GROOT GEVAAR DAT DE DEMOCRATIE BEDREIGT

IS DAT DOOR DE ONVERMIJDELIJK

STEEDS VERFIJNDERE TOEPASSING

VAN HET LIST- EN VERDICHTSEL RECHT

DE BURGER HET ZICHT

OP DE FEITELIJKE BESTUURLIJKE DOELSTELLINGEN

VOLLEDIG VERLIEST EN HET DAN

MASSAAL LAAT AFWETEN.

EEN DERGELIJKE APATHIE KAN DAN ZOALS BEKEND

UITEINDELIJK LEIDEN TOT HET ONTSTAAN VAN

FASCISTISCHE SYSTEMEN ZOALS RECENTELIJK

HET DERDE RIJK.

 

GEZIEN DE BUITENGEWONE GROTE ERNST

VAN DIT SOORT ONTWIKKELINGEN,

UITEINDELIJK VOOR ALLE BETROKKENEN, MOETEN

DEMOCRATIE╦N VOORTDUREND WAAKZAAM ZIJN

TEGEN MECHANISMEN WELKE HERHALINGEN

HIERVAN IN DE HAND ZOUDEN KUNNEN WERKEN

ZODAT DEZE ONMIDDELLIJK

IN DE KIEM KUNNEN WORDEN GESMOORD.

 

DE EERSTE INSPRAAK IN DE STADSDEELRAAD OUD

WEST VERGADERING VAN 18 DECEMBER 2001

VONDEN WIJ EEN VOORBEELD VAN DIT SOORT

WAAKZAAMHEID.

 

DANK U WEL VOORZITTER.


<<<TERUG NAAR INSPRAKEN LIJST

# Bovenstaande tekst werd in zijn geheel overhandigd. (Gesproken tot spreektijd limiet 2 minuten # ).