Inspraak j.p.krol (vh BO) bij de vergadering van de stadsdeelraad Amsterdam Oud-West op 19 December 2000 in de raadszaal, kwakerstraat 3.

*******************************************************************************************

TERUG NAAR INSPRAKEN

STADSDEELRAAD AMSTERDAM-OW, 19 DEC 2000 INSPR. J.P.KROL (v.h.BO)

 

VOORZITTER, DAGELIJKS BESTUUR EN LEDEN VAN DE DEELRAAD,

 

MIJN NAAM IS JAN PETER KROL, VAN HET BO AMSTERDAM, MISSCHIEN KENT U MIJ NOG.

 

IN SAMENHANG MET DE ALGEMENE BESCHOUWINGEN, MAG IK BIJ U INSPREKEN, OVER ONZE EIGEN POSITIE, ZOALS WIJ DIE NU ZIEN, EN ONZE RAAKVLAKKEN MET ZAKEN, DIE U ALLEN MOGELIJK BEZIG HOUDEN.

 

INDUCEREND VANUIT ONZE PROBLEMATIEK, ROND HET BEGIN VAN DE EERSTE HELMERSSTRAAT, HEBBEN WIJ BELANGRIJKE RAAKVLAKKEN GEVONDEN, MET MEER ALGEMENE PROBLEMEN, ZOALS HET ONDERSTEUNEN VAN DE DEMOCRATIE EN DE VOLKSGEZONDHEID, OP NATIONAAL EN INTERNATIONAAL NIVEAU, DOOR HET VOLGEN EN PLAATSEN, VAN RELEVANTE BELANGRIJKE LINKS EN PUBLICATIES, OP HET INTERNET.

 

BINNEN DIT KADER, ZIJN WIJ MOMENTEEL AAN HET FOCUSSEN, OP DE BETEKENIS VAN DE INSPRAAK, IN HET LICHT VAN HET, VOOR DE DEMOCRATIE NOODZAKELIJKE, EN DOOR ONS VOLLEDIG ERKENDE, HERDERLIJK LIST EN VERDICHTSELRECHT, MET DE EVEN NOODZAKELIJKE GRENZEN DAARVAN, EN IN DIT VERBAND OOK DE VERSCHILLEN TUSSEN WOORDEN (BIJVOORBEELD MOOI OF LELIJK) EN WERKELIJKHEID (ZOALS NEERSTORTENDE GEBOUWEN) EN VERDER, DE ONSCHATBARE BETEKENIS VAN KLEINE PARTIJEN, TEGENOVER DE BELANGEN VAN DE POLITIEKE HOOFDMACHT, ALS HET GAAT OM DE MEEST BELANGRIJKE BOUWSTEEN VAN DE DEMOCRATIE, NAMELIJK HET LEVEREN VAN FEITELIJKE OPPOSITIE TEN KOSTE VAN EIGEN RUST EN VREDE IN HET GROEPSDYNAMISCH PROCES.

 

BIJ VOLKSGEZONDHEID EN SAMENLEVING, ZIEN WIJ MET NAME, NAAR HET MOGELIJKE VERBAND, TUSSEN BOUWGEWELD, DOOR SLAAPSTOORNISSEN VERKORTEN VAN LEVENSDUUR, DOOR FRUSTRATIE ONTSTAAN VAN BROEDPLAATSEN VAN AGRESSIE EN GEWELD, EN DE DAARMEDE SAMENHANGENDE CUMULATIEVE CIRCULAIRE PROCESSEN, EN VRAGEN OVER SAMENHANGENDE BEWIJSLAST. MAAR OOK VAN DE MOGELIJK GUNSTIGE ECONOMISCHE EN STEDENBOUWKUNDIGE EFFECTEN ZIJN WIJ ONS TERDEGE BEWUST.

 

ONZE AANDACHT HEEFT VOORAL OOK HET INPASSEN VAN DEZE EFFECTEN, IN BIOLOGISCHE META SYSTEMEN, ZOALS BIJ HET BROEIKAS EFFECT, ZODAT UITWASSEN TIJDIG KUNNEN WORDEN GESIGNALEERD, EN INDIEN NODIG INTERNATIONAAL KUNNEN WORDEN AANGEPAKT, MET INSCHATTING VAN DE GEVOLGEN, OP DE TOTALE PRODUCTIVITEIT EN STABILITEIT VAN HET META SYSTEEM.

 

HET BO PROBEERT ZICH, VOORAL OOK IN TE ZETTEN, VOOR HET NATIONAAL EN INTERNATIONAAL CLUSTEREN, VAN VERGELIJKBARE ZOGENAAMDE AGRASSROOT GROUPS@ , OP HET INTERNET, DOOR EEN VERFIJND EN DESKUNDIG GEBRUIK VAN ZOEKMACHINES EN HET VERVOLGENS SELECTIEF PLAATSEN VAN LINKS, ONDER ANDEREN MET DEZE GROEPEN EN DE VOOR ONZE DOELSTELLINGEN BELANGWEKKENDE LITTERATUUR.

 

WIJ HOPEN ZO UITEINDELIJK MISSCHIEN BIJ TE KUNNEN DRAGEN AAN HET TOT STAND KOMEN VAN EEN ELEKTRONISCHE BROEDPLAATS VOOR DE INTERNATIONALE TOETSING EN ONTWIKKELING VAN DEMOCRATISCHE PRINCIPES EN PROCEDURES IN DIRECT CONTACT EN SAMENWERKING MET DE POLITIEKE WERKELIJKHEID.

 

WIJ ZULLEN VOORTDUREND TRACHTEN DIT TE DOEN VANUIT EEN WETENSCHAPPELIJKE ORI╦NTATIE, DAT WIL ZEGGEN IN EEN POLITIEK ONAFHANKELIJK MODEL, WAARIN LIBERAAL ECONOMISCHE BELANGEN MAAR OOK DE VOLKSGEZONDHEID EN EEN WAARDIGE LEVENSCONTINUITEIT VOOR DE AMSTERDAMSE HUURDERS MAAR OOK DE KLEINERE PARTICULIERE HUISEIGENAREN KUNNEN EN MOETEN WORDEN AFGEWOGEN TEGEN MET NAME GEVOEL VOOR MENSELIJKE WAARDEN OP HET EMOTIONEEL REDUCTIE VLAK.

 

DEZE DOELSTELLINGEN LIJKEN MISSCHIEN HOOG GEGREPEN VOOR EEN KLEINE GROEP MAAR EEN DESKUNDIG GEBRUIK VAN HET INTERNET OP DE BOVEN OMSCHREVEN WIJZE KAN WAARSCHIJNLIJK TOT WONDERBAARLIJKE EN BRUIKBARE RESULTATEN LEIDEN IN DE NIEUWE ELEKTRONISCHE WERKELIJKHEID VAN ONZE PLANEET.

 

ONZE ERVARING IS DAT OGENSCHIJNLIJK MERKWAARDIGE SPELINGEN VAN HET ZOEKMACHINE LOT ER TOE KUNNEN LEIDEN DAT ZELFS BESCHEIDEN WEBSITES PLOTSELING DOOR VELE VELE DUIZENDEN BEZOEKERS UIT DE UITHOEKEN DER AARDE REGELMATIG WORDEN BEZOCHT.

 

HET KAN VOOR DEZE MENSEN VAN BELANG ZIJN TE ZIEN HOE WIJ ONZE PROBLEMEN OP EEN DEMOCRATISCHE MANIER PROBEREN OP TE LOSSEN EN WIJ KUNNEN OOK VAN ANDEREN LEREN.

 

HOE WIJ BIJVOORBEELD OM GAAN MET DE INSPRAAK, BIJVOORBEELD ALS HET GAAT OM GROTE SLOOP EN BOUW PROJECTEN ALS HET SLOPEN VAN HET RIJKSMUSEUM OMDAT DAAR TOEVALLIGE EEN HALF MILJARD BEGIN SUBSIDIE VOOR IS. OF EEN GROOT STUK HARTJE BINNENSTAD OM DAAR EEN BIBLIOTHEEK KOLOS TE PLAATSEN. OF HET JAN SWAMMERDAM INSTITUUT, DE KATTENLAAN, DE GVB HALLEN

 

OF DE KEU IN DE HELMERSSTRAAT.

 

EN DE DAARMEE SAMENHANGENDE BESTEMMINGSPLANNEN . . .

 

VOORZITTER, DAGELIJKSBESTUUR, LEDEN VAN DE STADSDEELRAAD VAN AMSTERDAM OUD WEST IK WENS U ALLEN EEN VREDIGE KERST EN EEN SUCCESVOL TWEEDUIZEND ╔╔N.

 

DANK U WEL VOORZITTER IK HEB GEZEGD.

TERUG NAAR INSPRAKEN

copyright J. P. Krol 2000