INSPRAAK BIJ DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VAN ADVIES BOUW, WONEN EN STADSVERNIEUWING D.D. 13 SEPTEMBER 2000 OMSTREEKS 20:00. (inspr. j.p. krol / BO Amsterdam )

***********************************************************************************************

MIJN NAAM IS JAN PETER KROL

DOOR MIJ IS SPREEKTIJD AANGEVRAAGD VOOR DE AGENDA PUNTEN

OPENING - NOTA VAN UITGANGSPUNTEN  - BESTEMMINGSPLAN OUD WEST - STAND VAN ZAKEN PLANONTWIKKELING WG OOST - EN RONDVRAAG

 

HET WAS NIET GOED MOGELIJK TIJDIG INFORMATIE TE KRIJGEN OVER DE  INDELING EN TOEWIJZING VAN SPREEKTIJD OVER DEZE ONDERWERPEN.

 VANDAAR DAT IK HET UITERST KORT MOET HOUDEN EN DE DRIE EERSTE ONDERWERPEN TE SAMEN MAG BESPREKEN.

BIJ OPENING HAD IK IETS WILLEN ZEGGEN NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG VAN DE   VERGADERING VAN 5 SEPTEMBER 2000.

DAAR DIT VERSLAG NOG NIET KLAAR IS MAG IK HIER MISSCHIEN BIJ DE VOLGENDE VERGADERING OVER SPREKEN.

DIT PUNT IS DUS UITDRUKKELIJK NOG NIET AFGEHANDELD.

OPENING VERVALT

DAN NU GRAAG UW AANDACHT VOOR MIJN OPMERKINGEN OVER DE VOLGENDE PUNTEN.

NOTA VAN UITGANGSPUNTEN BESTEMMINGSPLAN OW

IN HET HELE STUK KOMEN DE WOORDEN OVERLAST DOOR BOUWLAWAAI NIET VOOR HIER ZAL NOG VEEL ONDERZOEK NAAR MOETEN WORDEN GEDAAN VOORAL OOK WAT DE GEVOLGEN BETREFT VOOR DE VOLKSGEZONDHEID

WIJ ZULLEN HIEROP BLIJVEN AANDRINGEN.

WIJ ZIJN VAN MENING DAT IN EEN BESTEMMINGSPLAN HIER UITGEBREIDE VERWIJZINGEN NAAR MOETEN WORDEN GEMAAKT.

IN DIT VERBAND MOET ONDER NOG HEEL WAT ANDERE PUNTEN VEEL DIEPER WORDEN INGEGAAN OP HET VERBOD OP HET GEBRUIK VAN BINNEN GEBIEDEN.

ZOALS BIJVOORBEELD GENOEMD BIJ HOEK NASSAU KADE / OVERTOOM..

HEEFT U WEL EENS VAN HET ECHO PUT EFFECT GEHOORD?

DIT EFFECT TREED UITERAARD OOK OP BIJ VERBOUWINGEN BIJ AAN BINNEN GEBIEDEN GRENZENDEN PERCELEN HET GESTELDE MET BETREKKING TOT HET JAN SWAMMERDAM INSTITUUT IS EEN VOORBEELD VAN HOE JE MET WOORDEN ALLE KANTEN OP KUNT.

IK MAG DAAR STRAKS DIEPER OP INGAAN WAT VERDER HEEL BELANGRIJK IS , VOORAL OOK IN DE UITNODIGING IN HET LAATSTE NUMMER VAN DE KWAKER :

UIT NIETS BLIJKT DAT ALS EEN BESTEMMINGSPLAN EENMAAL AANGENOMEN IS HET VOOR BURGERS HEEL MOEILIJK WORDT NOG BEZWAAR AAN TE TEKENEN TEGEN BOUWAANVRAGEN.

WIJ ZULLEN LATER MOETEN BEZIEN OF DE WERVING VOOR DEELNAME AAN DE INSPRAAK BIJ EEN ZO BELANGRIJK ONDERWERP VOLDOENDE DUIDELIJK IS GEWEEST.

WAT DE PLAN ONTWIKKELING WG OOST BETREFT MAG IK MIJ VOORLOPIG CONCENTREREN OP HET JAN SWAMMERDAM INSTITUUT.

HET IS VOOR VELE BURGERS VOLSTREKT ONDUIDELIJK WAAROM DIT NAUWELIJKS DERTIG JAAR KAPITALE GEBOUW IN AANMERKING ZOU KOMEN VOOR SLOOP EIGENLIJK LIJKT HET EEN VORM VAN WAANZIN

IK KAN U VERZEKEREN DAT HET LAATSTE WOORD HIEROVER NOG LANG NIET GESPROKEN IS DE GEHANTEERDE ARGUMENTEN VOOR SLOOP KUNNEN NET ZO GOED ANDERSOM GEBRUIKT WORDEN U BEGRIJPT DAT WEL UITERAARD KAN IK HIER DOOR SPREEKTIJD GEBREK NIET DIEPER OP IN GAAN.

ER BESTAAN PLANNEN EEN VERENIGING TOT BEHOUD VAN HET SWAMMERDAM INSTITUUT IN HET LEVEN TE ROEPEN.

IK WAS OVERIGENS DE EERSTE DIE DAAR ONDERZOEK DEED EN HEB ER JAREN LANG GEWERKT

DANK U WEL VOORZITTER, IK HEB GEZEGD.

TERUG NAAR OVERZICHT PAGINA INSPRAKEN