VERGADERING STADSDEELRAAD AMSTERDAM OUD WEST, RAADZAAL VAN HET STADSDEELKANTOOR, KWAKERSTRAAT 3 AMSTERDAM. 18 DECEMBER 2001 VA 19:30

spreker Jan Peter Krol/ Betrokkenen overleg sloop en bouw Amsterdam.


DANK U WEL VOORZITTER,

PORTEFEUILLEHOUDERS.... LEDEN VAN DE STADSDEELRAAD VAN AMSTERDAM OUD WEST .... EN VELE ANDERE ZEER GEACHTE AANWEZIGEN.

MIJN NAAM IS JAN PETER KROL..... VAN HET BO..... ONZE BURGER OVERLEG GROEP..... MISSCHIEN KENT U MIJ NOG

MIJN INSPRAAK VANDAAG GAAT ONDER MEER OVER PUNT 8, HERZIENING BESTEMMINGSPLAN.

IN DIT VERBAND MOETEN WIJ VASTHOUDEN AAN HET DOOR MIJ BIJ DE HOORZITTING VAN 9 JANUARI JONGSTLEDEN GESTELDE WAARNA IK MAG VERWIJZEN.

OOK NU ZIJN BIJVOORBEELD BIJ DE NOTA BEANTWOORDING RONDE TAFELBIJEENKOMSTEN DE INSPREKERS NIET MET NAME GENOEMD.

HIERDOOR WORDT DE BETEKENIS ONVERIFIERBAAR EN ZOU DE NOTA EEN SUBJECTIEF, BELEIDSONDERSTEUNEND STUK KUNNEN ZIJN.

VERDER MAG IK HERHALEN DAT UIT DE STUKKEN NOG STEEDS NIET DUIDELIJK IS IN HOEVERRE DE POSITIE VAN DE AMSTERDAMSE HUURDERS DOOR DE VOORSTELLEN IN FEITE WORDT BEDREIGD EN OVER BOUWOVERLAST WORDT HELEMAAL NIET GESPROKEN.

VANDAAR DAT IK HIER NOG KORT OP IN MAG GAAN.

 

 

 

 

BIJ ONZE INSPRAAK VAN 1OKTOBER

JONGSTLEDEN IS BLIJKBAAR OOK NIET DUIDELIJK GEWORDEN DAT GELUIDSOVERLAST ZOALS BOUWGEWELD

EEN VAN DE WEINIGE

MILIEU VERVUILERS IS

WAARVAN ERNSTIGE SCHADE VOOR DE GEZONDHEID BEWEZEN WORDT GEACHT.

IN DIT VERBAND WERDEN

BOUWAPPARATUUR EN GRONDVERZET MACHINES MET NAME GENOEMD.

 

WIJ MENEN DAT HET EEN UITDRUKKELIJKE PLICHT VANUIT DE RAAD IS BIJ HET BESTUUR AAN TE DRINGEN OP NADER ONDERZOEK NAAR DEZE ERNSTIGE ZAAK

WIJ MOETEN STELLEN DAT NIET TE EISEN DAT ZULK ONDERZOEK WORDT UITGEVOERD, GEGEVEN HET BOVENSTAANDE, ALS ERNSTIGE ONZORGVULDIGHEID MOET WORDEN OPGEVAT.

IN FEITE IS HIERVOOR DE ENIGE OPLOSSING

EEN WETENSCHAPPELIJKE STUDIE TE LATEN UITVOEREN WAARBIJ BIJVOORBEELD EEN INVENTARISATIE WORDT GEMAAKT VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK WAT OP DIT PUNT REEDS IS UITGEVOERD.

UITDRUKKELIJK ZOU HIERBIJ DAN IN HET ONDERZOEKSONTWERP OP VOORHAND TER GOEDKEURING MOETEN WORDEN AANGEGEVEN OP WELKE WIJZE UITGESLOTEN KAN WORDEN DAT ER DAN WEER UITSLUITEND SUBJECTIEF BELEIDSONDERSTEUNEND ONDERZOEK UIT DE BUS KOMT.

THANS MOGEN WIJ SPREKEN, VOORZITTER, OVER DE VERPLAATSING VAN BEVOLKINGEN NAAR GOEDKOPE GRONDEN.

IN HET RECENT VERLEDEN HEEFT DIT ZOALS U WEET EN GELIJK IK REEDS BIJ VORIGE INSPRAKEN IN HERINNERING HEB MOGEN BRENGEN, TOT RESERVAATVORMING GELEID.

 

 

WIJ MENEN DAT DE BEVOLKING ER RECHT OP HEEFT VOOR DE VERKIEZINGEN OP ONDUBBELZINNIGE WIJZE OP DE HOOGTE TE WORDEN GEBRACHT

VAN HET FEIT DAT HET HUIDIGE BESTUURSBELEID ER HOOFDZAKELIJK OP GERICHT IS DE WAARDE VAN DE AMSTERDAMSE GRONDSTROMEN OM TE ZETTEN IN GELDSTROMEN RICHTING GEMEENTEKAS.

DIT KAN NATUURLIJK ALLEEN GEBEUREN ALS DE GRONDEN EERST OP DE MARKT KOMEN.

HIERVOOR ZAL UITEINDELIJK HET GROOTSTE DEEL VAN DE AMSTERDAMSE BEVOLKING UIT HUN HUIDIGE WONINGEN MOETEN WORDEN WEG GEGOOCHELD.

ONDERDOMPELEN IN EEN BOUWGEWELD LAWAAIGEKKENHUIS WAARDOOR VELEN MISSCHIEN ZULLEN WEGVLUCHTEN IS DAN NATUURLIJK DE MOEITE VAN HET PROBEREN WAARD. HET BEWIJS HIERVOOR IS MET HET SLOOP GEWELD BIJ KRAKERS REEDS OVERDUIDELIJK BEWEZEN. WIJ HEBBEN DIT IN DE HELMERSSTRAAT IN EIGEN HUIS OP WEERZINWEKKENDE WIJZE KUNNEN WAARNEMEN EN DAAROVER OP INTERNET EEN FOTO REPORTAGE GEMAAKT.

POLITIEKE PARTIJEN DIENEN ZICH VOLSTREKT DUIDELIJK VAST TE LEGGEN OF ZIJ VOOR OF TEGEN DEZE VOLKSVERHUIZING ZIJN EN HOE ZIJ DEZE STELLINGNAME IN DE PRAKTIJK WILLEN GAAN BRENGEN.

DANK U WEL VOORZITTER, IK BEN KLAAR.

(W.G. JAN PETER KROL )

TERUG NAAR INSPRAKEN OVERZICHT