VERGADERING CvA BOUWEN, WONEN EN STADSVERNIEUWING OUD WEST AMSTERDAM
16 JAN 2001.
inspr j.p.krol


TERUG NAAR INSPRAKEN

VOORZITTER,

GAARNE SPREEK IK MIJN DANK UIT VOOR DE VERZORGING VAN HET VERSLAG VAN DE HOORZITTING. IN IEDER GEVAL VOOR ZOVER HET MIJN BIJDRAGE BETREFT.

MET NAME BETREFT DIT OOK DE WIJZE WAAROP OOK DE TEKSTEN VAN INSPREKERS INTEGRAAL ZIJN BIJGEVOEGD.

HET IS HEEL BEGRIJPELIJK DAT NIET ALLES IN HET VERSLAG ZELF KAN. DIT ZAL ONGETWIJFELD NOG BIJ DE GOEDKEURING VAN HET VERSLAG KUNNEN WORDEN BIJGESTELD.

WIJ MOGEN VOORZITTER ALVAST ONZE BIJDRAGE DAARVOOR IN GESCHRIFTE DOEN TOEKOMEN.

DE MEDEDELING WELKE IK MAG DOEN BETREFT EEN ONDERWERP HETGEEN DE COMMISSIE AANGAAT EN WEL HET REGLEMENT VAN ORDE VOOR DEZE VERGADERING EN MET NAME OOK VAN DE HOORZITTING. IK MEEN DAT DIT VOOR VELEN TOCH NOG NIET DUIDELIJK WAS.

WIJ GAAN ERVAN UIT DAT HET HIER EEN CvA VERGADERING BETREFT MET BIJBEHORENDE REGLEMENT VAN ORDE EN DAT DIT HETZELFDE IS ALS BIJ DE HOORZITTING.

 

DAT WIL ZEGGEN OOK MET EEN TWEEDE TERMIJN VOOR INSPREKERS.

TEVENS GAAN WIJ ER DAN VAN UIT DAT DE VERSLAGEN HIERVAN GOEDGEKEURD ZULLEN ZIJN, OOK DOOR DE INSPREKERS, VR DE VERGADERING VAN DE STADSDEELRAAD OVER DIT ONDERWERP.

OVERIGENS IS ER MOGELIJK ONDUIDELIJKHEID ONTSTAAN BIJ INSPREKERS OVER DE TWEEDE TERMIJN.

DIT OMDAT ZO UITDRUKKELIJK GESTELD IS DAT ER NIET MEER INGESPROKEN KON WORDEN BIJ DEZE CVA VERGADERING.

NIET IEDERE BURGER BEGRIJPT DAT ER NATUURLIJK WEL EEN TWEEDE TERMIJN IS VOOR INSPREKERS, BINNEN HET KADER VAN HUN EERSTE INSPRAAK. ALTHANS VOLGENS HET VIGERENDE CVA RVO.

OM DEZE ONDUIDELIJKHEID TE COMPENSEREN DIENEN DE BETROKKEN INSPREKERS ALSNOG DEZE GELEGENHEID TE KRIJGEN.

HIERBIJ ZOU DAN HET VERSLAG VAN DE CVA DIE NU GEHOUDEN WORDT MOETEN WORDEN GEVOEGD.

DANK U WEL VOORZITTER, DIT WAS MIJN MEDEDELING.

J.P. KROL.

____________________________________________________________________________________

Bovenstaand de tekst van de inspraak, aangemeld voor het agenda punt "Mededelingen". De inspraak kon, om redenen welke inspreker niet echt duidelijk zijn, niet plaatsvinden. Waarschijnlijk zal inspreker nog een nadere toelichting hierover geven op deze plaats op deze homepage.

Vlak voor de vergadering werd de tekst aan voorzitter en portefeuillehouder overhandigd.

____________________________________________________________________________________

Hieronder volgt de notitie betreffende de correctie op de notulen van het verslag van de hoorzitting van 9 januari 2001 over de uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan van Amsterdam-Oud West. De correctie heeft uiteraard alleen betrekking op de bijdrage van inspreker (jpkrol).

____________________________________________________________________________________

IN DUPLO IN HANDEN VAN VOORZITTER TE STELLEN.

 

VERGADERING CvA BOUWEN, WONEN EN STADSVERNIEUWING OUD WEST 16 JAN 2001. internet embargo tot 160101 24:00. inspr j.p.krol

 

CORRECTIE OP HET VERSLAG VAN DE HOORZITTING DD 9 JANUARI 2001 inspr krol

OP BLADZIJDE 8 OP EN NA DE DERDE REGEL NA DE SCHORSING DIENEN DE

CURSIEF EN DIK GEDRUKTE WOORDEN TE WORDEN GEVOEGD ZOALS IN HET

VOORBEELD TUSSEN DE LIJNEN IN HET HIERNA VOLGENDE .

____________________________________________________________________________________

HET JAN SWAMMERDAM INSTITUUT MOET NADER DOOR EEN ONAFHANKELIJK

ORGAAN ONDERZOCHT WORDEN ALS MOGELIJKE LOCATIE VOOR DE NIEUWE

UNIVERSITEITS BIBLIOTHEEK. DE DOORSLAG GEVENDE REDENEN .... DIENEN OP

MAXIMAAL 1 A4 PAGINA TE WORDEN SAMENGEVAT.

____________________________________________________________________________________

jan peter krol.

TERUG NAAR INSPRAKEN