VERGADERING COMMISSIE BOUWEN EN WONEN VAN DE STADSDEELRAAD AMSTERDAM OUD-WEST - IN VERGADERING OP DINSDAGAVOND 14 JUNI 2005 VANAF 20:00 IN DE RAADSZAAL OP KWAKERSTRAAT 3 TE AMSTERDAM .

INSPRAAK VAN JAN PETER KROL . INTERNET EMBARGO TOT WOENSDAG 15 JUNI 2005 12:00 LOKALE TIJD .

DANK U WEL VOORZITTER .

MIJN NAAM IS JAN PETER KROL VAN HET BO .

GEZIEN DE KORTE INSPREEK TIJD EERST EEN PAAR HOOFDPUNTEN WAAROP IK DAARNA MAG UIT WIJDEN . . .

TEN EERSTE WAT HET VERSLAG BETREFT .

DE INTEGRALE OPNAME VAN EEN AANTAL INSPRAKEN WERD DOOR MIJ ZEER OP PRIJS GESTELD . . .

TOCH MOET IK U MELDEN DAT UW NOTA VAN BEANTWOORDING (SDOW 17 MEI 2005) VOOR MIJ NIET VOLDOENDE IS OM HET HIERBIJ TE LATEN . . .

DE MOGELIJKHEDEN HIERVOOR ZULLEN VERDER WORDEN GEVOLGD . . .

IK ZAL U HIEROVER TIJDIG NADER SCHRIFTELIJK BERICHTEN . . .

WAT MIJN HUIDIGE INSPRAAK BETREFT MOET IK UITDRUKKELIJK

VERWIJZEN NAAR MIJN INSPRAAK VAN VERSIE 29 MAART 2005 13:00 (IN HET VERSLAG) .

MET NAME HET ALDAAR GESTELDE ONDER BIJBEHORENDE REGEL NUMMERS . . . 78 TOT EN MET 85 . . . EN . . . 186 TOT EN MET 188 . . .

ALLE AANGEHAALDE TEKSTEN KUNNEN NAGENOEG OP AFROEP DOOR U , AAN U WORDEN TOEGEZONDEN , OOK IN DE NEDERLANDSE TAAL . . .

ZIJ WORDEN DAAROM GEACHT EEN INTEGRAAL ONDERDEEL VAN DEZE INSPRAAK TE VORMEN . . .

WIJ MAKEN OOK GEBRUIK VAN HET KUUKIVAN MODEL . . .

VOOR MIJN HUIDIGE INSPRAAK MAG IK U VERWIJZEN NAAR ONZE :

-------------------------------------------------------------------------------------------

(WWW.GLOBALMIND.INFO) LATEST UPDATES (13 JUNI 2005) : (Zie B1)

PAGE TITLE :

"WAR OF THE SEARCH ROBOTS IN THE MODIFIED SEVENTH QUANTUM REALM" . . .

DETAILS :

NEW PAGE / NEW TEKST

EXTENDED SUMMARY . . .

MET NAME HET GESTELDE ONDER :

EXTENDED SUMMARY 3. DISCUSSION . . .

DE LAATSTE 12 REGELS MET DE LINKS DAAR DIRECT ONDER . . .

--------------------------------------------------------------------------------------

VOORZITTER ,

HET IS NIET ALTIJD MAKKELIJK OM EERLIJK TE ZIJN . . .

MAAR NU : WAT DE

"REALITY OF IMPOSSIBLE ODDS"

BETREFT . . .

NU HET GEBOUW ER EENMAAL STAAT . . .

KOMEN ER OOK ANDERE GEVOELENS BOVEN . . .

IK VIND HET EEN MOOI GEBOUW . . .

WELK NIEUW LEVEN GAAT ZICH HIER ONTWIKKELEN . . . ?

IS DIT DE TOEKOMST . . . ?

HOE ZAL DIE ER UIT GAAN ZIEN . . .

ER KOMT NU NIEUWSGIERIGHEID IN DE PLAATS VAN AANVANKELIJKE ERGERNIS . . .

MOET IK NU VECHTEN TEGEN EEN GEVOEL IN MIJ VAN . . .

BEWONDERING . . . ?

SOMS BETRAP IK MIJ OP EEN GEVOEL VAN ZORG . . .

ALS HET STIL IS . . .

ZE ZIJN TOCH NIET AAN HET STAKEN . . . ? * (TOT HIER MOGEN INSPREKEN)

NU GAAT HET ER NATUURLIJK OM . . .

HOE GAAT HET MET DE OORSPRONKELIJKE OMWONENDEN . . .

KUNNEN ZIJ BLIJVEN . . . ?

WORDEN ZE UITEINDELIJK " GERECYCLED " . . .

VOOR DE STADSVERWARMING . . . ?

DANK U WEL VOORZITTER

IK HEB GEZEGD

BIJLAGE J. P. KROL 14 JUNI 2005  B1

LATEST UPDATES :

ON THIS PAGE WE WILL REGULARLY NOTIFY YOU OF THE LATEST CHANGES, CORRECTIONS, ADD-ON'S AND NEW PAGES MADE IN THIS WEBSITE.

DATE PAGE TITLE PAGE URL DETAILS
13 JUNE 05 WAR OF THE SEARCH ROBOTS IN THE MODIFIED SEVENTH QUANTUM REALM . . . ?

Globalmind.info/eu_constitution_crises.html

NEW PAGE / NEW TEXT

EUROPEAN CONSTITUTION CRISES.
EXTENDED SUMMARY

13 JUNE 05 GLOBAL EXECUTIVE SUMMARIES :

QUALITIES AND QUANTITIES OF CHAOTIC STATES : CHAOTIC CRITICALITY IN THE MODIFIED SEVENTH QUANTUM REALM , PREDICTABILITY METHODS AND RISK ASSESSMENT

Globalmind.info/exec_sum_q_q_chaotic_states.html

ADDED LINK :

EXTENDED SUMMARY
(INCLUDING SOME RELEVANT LINKS).

 

 

07 JUNE 05 FRONTPAGE

Globalmind.info/index.html

UNDERSEA LABORATORIES PLACED IN GLOBAL MIND BIRD PICTURE ON FRONTPAGE 2005 (BOXES 4.3 4.4 & 4.5)
WITH LINKED  SCIENTIFIC TEXTS
30 MAY 05 GLOBAL EXECUTIVE SUMMARIES :

QUALITIES AND QUANTITIES OF CHAOTIC STATES : CHAOTIC CRITICALITY IN THE MODIFIED SEVENTH QUANTUM REALM , PREDICTABILITY METHODS AND RISK ASSESSMENT

Globalmind.info/exec_sum_q_q_chaotic_states.html

ADDED LINK :

TITLE WORD DEFINITIONS IN ORDER OF APPEARANCE
(including some relevant links) .

 

30 MAY 05 GLOBAL MIND COMMENT

Globalmind.info/gm_comment_referendum_2.html

NEW PAGE / NEW TEXT

GLOBAL MIND STAFF COMMENT ON DUTCH POLITICIANS
CAMPAIGN IN FAVOR OF EUROPEAN CONSTITUTION UNTIL
TODAY...
nlvlagO.GIF (839 bytes)

BACK

HOME