INSPRAAK BIJ DE STADSDEELRAAD COMMISSIE VAN ADVIES BOUW & WONEN.


BETROKKENEN OVERLEG SLOOP- EN BOUW AMSTERDAM, 5 JUNI 2000. Aan de CvA B&W etc. SDR-OW. Inspr. j.p.krol.

GEACHTE VOORZITTER, PORTEFEUILLE HOUDERS EN RAADSLEDEN, AMBTENAREN EN ANDERE ONDERSTEUNENDE BETROKKENEN !

HOPELIJK HEB IK DE JUISTE PROCEDURE GEVOLGD MET MIJ ALS INSPREKER AAN TE MELDEN ONDER DE CATEGORIE MEDEDELINGEN.

WAT IK U MEE MAG DELEN IS HET VOLGENDE.

OORSPRONKELIJK ZOU DE BESPREKING VAN HET CONCEPT SPvE INZAKE HELMERSSTRAAT 5-7, SLOOP- EN NIEUWBOUW VAN HET COMPLEX BIJ DE KEU, VANDAAG BIJ UW COMMISSIE HEBBEN PLAATS GEVONDEN.

DIT WERD NAAR MEN MIJ BERICHTTE, UITGESTELD.

EEN EN ANDER ZOU SAMENHANGEN MET HET AL OF NIET BEREIKEN VAN EEN OVEREENSTEMMING MET DE EIGENAAR VAN DE KEU OVER VOORTZETTING VAN DE KEU IN DE NIEUWBOUW.

HET WAS NIET HELEMAAL DUIDELIJK OF HIER DAN TOCH WEER GEEN BESTEMMINGSPLAN WIJZIGING VOOR NODIG ZOU ZIJN EN WAT HIER DE CONSEQUENTIES VAN ZOUDEN ZIJN VOOR DE INSPRAAK EN HET TIJDPAD.

BLIJKBAAR WAS ER EEN FOUT DOOR UW DIENST GEMAAKT.

HET IS VOOR ZOVER IK WEET OOK NU NOG NIET BEKEND OF ER EEN OVEREENSTEMMING IS BEREIKT EN DUS UITERAARD OOK NIET OF ER CONSEQUENTIES ZIJN VOOR BESTEMMINGSPLAN, EERDER GENOEMDE INSPRAAK EN TIJDPAD.

TOCH WORDT DOOR UW DIENST BLIJKBAAR DE MOGELIJKHEID OPENGEHOUDEN VOOR HET ZOMER RECES HET CONCEPT SPvE VOOR UW COMMISSIE EN DAARNA EVENTUEEL VOOR DE STADSDEELRAAD TE BRENGEN, ZODAT DE AANVRAAG VOOR DE BOUWVERGUNNING EVENTUEEL GEDURENDE DE ZOMERMAANDEN TER VISIE ZOU KUNNEN LIGGEN.

NU IS HET ZO, DAT IK REEDS EERDER MOCHT MELDEN DAT ONS GEBLEKEN IS DAT DE BOUWPLANNEN VOOR HET GENOEMDE COMPLEX REEDS VELE JAREN BIJ HET STADSDEEL BEKEND ZIJN. MAAR PAS ZEER RECENTELIJK BIJ DE BETROKKEN OMWONENDEN.

EN DAN NU INEENS DEZE HAAST. ONDANKS ALLE VERWARRING. BELANGRIJKE BESLUITEN DIE NOG GENOMEN MOETEN WORDEN. NIEUWE AGENDA’S...

ALLES VLAK VOOR HET ZOMER RECES...

ER ZIJN VELE VRAGEN WAAR DE DIRECT BETROKKENEN EERST NOG EEN ANTWOORD OP ZOUDEN WILLEN HEBBEN. EEN OBJECTIEF ANTWOORD. WIJ WILLEN DEZE VRAGEN WELOVERWOGEN AAN U VOORLEGGEN.

VERSCHILLENDE VRAGEN ZIJN AL GESTELD MAAR NOG STEEDS NIET BEANTWOORD. SOMMIGE VRAGEN ZIJN NOG NIET GESTELD MAAR MOETEN WEL BEANTWOORD WORDEN. WEET U BIJVOORBEELD AL HOE HET MET DE VRIJKOMENDE ASBEST STAAT? OM MAAR EVEN EEN VERONTRUSTE VRAAG TE NOEMEN...

 

HET ZAL U NIET VERWONDEREN WANNEER IK U MEDEDEEL DAT HET BETROKKENEN OVERLEG UITDRUKKELIJK HET STANDPUNT INNEEMT DAT HET SPvE INZAKE HELMERSSTRAAT 5-7 NIET MEER MET DE VEREISTE ZORGVULDIGHEID VOOR HET ZOMER RECES IN UW COMMISSIE BEHANDELD KAN WORDEN.

WIJ DELEN U MEDE DAT WIJ U VERZOEKEN ZICH DIENOVEREENKOMSTIG OP TE WILLEN STELLEN.

DANK U WEL,

TERUG NAAR HOMEPAGE