INSPRAKEN OVERZICHT PAGE KLIK HIER<

Commssie van Advies Bouw, Wonen & Stadsvernieuwing Stadsdeel Oud West 10 OKT 2000 

AGENDAPUNT 4

NIEUW PROJECTEN EN WERKGELEGENHEID

 

MIJN NAAM IS JAN PETER KROL, VAN HET BO.

IK MAG INSPREKEN OP HET AGENDAPUNT

 

NIEUWE PROJECTEN EN WERKGELEGENHEID.

HIERBIJ MAG IK MIJ BEPERKEN TOT EEN PAAR

OPMERKINGEN VAN ALGEMENE STREKKING

 

NAMELIJK DE VRAGEN

 

WAT IS GOED

WAT ZIJN DE GEVOLGEN VAN DE RECENTE

STRAFKORTING VAN VERMEEND

 

WAT IS ER OVER VAN PASSEND ARBEID EN

VERWORVEN RECHTEN

 

 

VIA DE MEDIA WORDT STEEDS VAKER

VERKONDIGD DAT HET ZO GOED GAAT

MET NEDERLAND EN DUS AMSTERDAM EN

DUS MET OUD WEST

 

 

BIJ DIT SOORT ENTHOUSIASME WORDT NOOIT

VERTELD WAT EIGENLIJK

 

 

BEDOELD WORDT MET HET WOORDJE GOED

EN MET HOEVEEL MENSEN HET GOED GAAT

 

WIJ ZIJN VAN MENING DAT HET GOED GAAT

ALS BEDOELD WORD

DAT DE MEESTE MENSEN BROOD EN SPELEN

HEBBEN

 

BROOD UIT DE SUPERMARKT

EN VOETBAL ERGENS OP TV

 

WIJ VINDEN HET BELANGRIJK DAT

RAADSLEDEN EN BESTUURDERS

ER BIJ STIL STAAN DAT

ZODRA JE IETS MEER BEDOELD

JE IN EEN WARWINKEL VAN GEGOOCHEL MET

WOORDEN EN GETALLEN

TERECHT KOMT

WAAR JE ALLE KANTEN MEE OP KUNT.

 

WAT IS GOED .... BROOD EN SPELEN ?

GAAT HET GOED MET DRIE MENSEN IN

NEDERLAND

DAN GAAT HET DUS GOED !

 

ALS JE IETS MEER BEDOELD, GAAT HET AL

GOUW HELEMAAL NIET GOED

 

MET HEEL VEEL

EX PSYCHIATRISCHE PATI╦NTEN

JONGERE MET EEN WAT LAGERE OPLEIDING

HOOG OPGELEIDE 40 PLUSSERS

EN VELE OUDEREN DIE VAN DE AOW MOETEN

LEVEN

 

MAAR OOK MET VELE OUDEREN WAARVAN DE

WAARDEVASTHEID GERUISLOOS UIT DE

PENSIOENEN IS GEHAALD

 

HET GAAT DAN DUS HELEMAAL NIET GOED MET

EEN HELE BOEL MENSEN

WAARSCHIJNLIJK GAAT HET OOK NIET GOED

MET DE MENSEN DIE EEN BEROEP MOETEN

DOEN OP DE GEZONDHEIDSZORG.

 

 

WIJ ZULLEN HIER NOG OP TERUGKOMEN ... ALS

WIJ HET ZULLEN HEBBEN

 

OVER HET EFFECT VAN DE GESTEGEN

GRONDPRIJZEN ... OP DE HUURDERS VAN

AMSTERDAM ...

84 % VAN DE AMSTERDAMSE HUISHOUDENS ...

VAN DE AMSTERDAMSE KIEZERS !

 

 

RECENTELIJK IS VEEL GESPROKEN OVER NIEUW

BELEID OM MENSEN WEER AAN HET WERK TE

ZETTEN

 

DE STRAFKORTING VOOR AMSTERDAM

 

NATUURLIJK BETREFT HET HIER EEN HEEL

INGEWIKKELDE PROBLEMATIEK

VOOR MENSEN IS HELEMAAL NIET WERKEN

WAARSCHIJNLIJK NIET GUNSTIG

 

WIJ MOETEN DAAR BIJ WEL BEDENKEN

DAT DE MEESTE WERKELOZEN

EN ARBEIDS ONGESCHIKTEN

EN VELE ANDEREN UIT DE BOVEN GENOEMDE

CATEGORIE╦N

 

ER NIET OM GEVRAAGD HEBBEN WERKELOOS

TE WORDEN

 

OF GEEN PASSEND WERK TE KUNNEN KRIJGEN

ZIJ ZIJN MEESTAL UIT HUN WERK GEGOOCHELD

DOOR BEZUINIGINGEN, REORGANISATIES

ENZOVOORT

DAT KAN IEDEREEN GEBEUREN.

 

WIJ MOETEN ER VOOR OP PASSEN

MENSEN DIE TOCH AL VAN EEN MINIMUM

MOETEN LEVEN

MAAR DAN WEL ENIGSZINS HET VOORRECHT

HEBBEN

HIER NIET ACHT UUR PER DAG VOOR TE

MOETEN ZWOEGEN

DEZE VRIJHEID OOK NOG AF TE NEMEN.

 

DIT... KAN ... EEN GEVAAR WORDEN

VAN DE VELE WERKGELEGENHEIDS PROJECTEN.

GOEDE BEDOELINGEN KUNNEN OOK EEN VORM

VAN WERELDVREEMDHEID ZIJN...

 

 

Commissie van Advies Bouw, Wonen & Stadsvernieuwing 10 OKT 2000

 

AGENDAPUNT 5

DISCUSSIE OVER DE WONING VOORRAAD

  

MIJN NAAM IS JAN PETER KROL VAN HET BO

 

IK MAG INSPREKEN OP HET AGENDAPUNT

DISCUSSIE OVER DE WONING VOORRAAD

 

 

EN MAG DAAR BIJ INGAAN OP DE AAN DE

ORDE ZIJNDE VRAAG

 

OF HET BELEID MARKT CONFORM MOET ZIJN OF NIET.

 

HIERBIJ WIL IK ALLEEN IN HEEL GLOBALE TERMEN SPREKEN

 

OVER EEN PAAR BESTAANDE REALITEITEN

 

NAMELIJK DE FEITEN DAT HET GROOTSTE AANTAL

AMSTERDAMSE WONINGEN

BEWOOND WORDT

OF BETROKKEN IS

DOOR MENSEN DIE DAAR HELEMAAL NIET WEG

WILLEN

 

TENZIJ ZIJ ER ECHT OP VOORUITGAAN

 

EN DAT LAATSTE IS NU JUIST ZO MOEILIJK

 

 

ALS GEVOLG VAN DE GLOBALISERING

IS ER IN AMSTERDAM EEN WANVERHOUDING

ONTSTAAN

 

TUSSEN VRAAG EN AANBOD

 

DIT IS VOOR EEN GROOT DEEL EEN GEVOLG

VAN HUURBESCHERMING

 

EEN VAN DE MEEST ELEMENTAIRE RECHTEN

VAN DE AMSTERDAMSE BEVOLKING

HET IS ZELF EEN MENSEN RECHT

NAUW SAMENHANGEND MET HET RECHT OP

LEVEN

 

 

WIJ MOETEN ER NU EVEN VAN UIT GAAN DAT DE VRAAG OF HET BELEID

 

MARKT CONFORM MOET ZIJN OF NIET EIGENLIJK BEDOELD TE ZEGGEN

  

MOETEN WIJ HET BELEID RICHTEN OP HET BEREIKEN VAN EEN HOGER

GROND RENDEMENT, GEGEVEN DE NIEUWE MOGELIJKHEDEN VAN DE

WONINGMARKT ONDER GLOBALISERING?

  

HET ANTWOORD IS DAN TOT OP ZEKERE HOOGTE EENVOUDIG

 

WIJ MENEN DAT HET DE PLICHT IS VAN DEMOCRATISCHE BESTUURDERS

HET DAARHEEN TE LEIDEN

DAT DE AMSTERDAMSE KIEZERS NIET HET SLACHTOFFER WORDEN

VAN DE GLOBALISERING

 

DAT WIL ZEGGEN

DAT IN IEDER GEVAL OOK DIE GROEPEN

WAARVAN HET RE╦LE INKOMEN

NIET ALS GEVOLG VAN DIE ZELFDE

GLOBALISERING

 STIJGT IN EVENREDIGHEID MET DE WONING EN GROND PRIJZEN

 

KUNNEN BLIJVEN ZITTEN WAAR ZIJ ZITTEN ALS ZIJ DAT WILLEN.

INDIEN DIT ABSOLUUT ONMOGELIJK IS ZOUDEN ZIJ OP EEN ONDUBBELZINNIGE WIJZE DIENEN TE WORDEN GECOMPENSEERD.

 

 HET BO VINDT DAT DIT HET ANTWOORD IS OP DE VRAAG

  

OF HET BELEID MARKT CONFORM MOET ZIJN OF NIET

INSPRAKEN OVERZICHT PAGE KLIK HIER<